Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

καὶ γέγονεν ὁ Ὢν...

Τί θαυμάζεις Μαριάμ; τί ἐκθαμβεῖσαι τῷ ἐν σοί; Ὅτι ἄχρονον Υἱόν, χρόνῳ ἐγέννησα φησί...

Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρί;

ἄσαρκος γὰρ ὢν, ἐσαρκώθη ἑκών, καὶ γέγονεν ὁ Ὢν...
(από τα καθίσματα του όρθρου της ακολουθίας των Χριστουγέννων)
-----------------------------------------------------

Ο χρόνος, ο χώρος και η ύπαρξη αποκλειστικά και μόνο μέσα σ' αυτά τα δύο. 

Ο άχρονος γεννήθηκε "χρόνῳ"... 
Ο "αχώρητος παντί", περιορίστηκε και χώρεσε σε ένα πεπερασμένο χώρο...
Ο άσαρκος πήρε μορφή και υλική υπόσταση...

"καὶ γέγονεν ὁ Ὢν" Αυτός που υπάρχει!

Φαίνεται πως ο Χρόνος και ο Χώρος είναι το ανθρώπινο μέτρο της Ύπαρξης, ακόμα και για ένα Θεό...
Μακάρι ο χρόνος και ο χώρος όλων να εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή και άνετη ύπαρξη.

Χρόνια Πολλά σε όλους
Καλά Χριστούγεννα
Δεν υπάρχουν σχόλια: